Vefk Nedir 18ARA
Vefk Nedir

VEFK NEDİR

Vefk, tevafuk kelimesinin kökünden gelir.

Tesadüf; rast gelme, kendiliğinden olma, tedbirsiz meydana gelme.

Tevafuk; birbirine uygunluk, muvafık oluş, nizamlanmış biçimde birbirine uygun olmak.

Her iki kelime zıtlıkları ile birbirlerini tarif eder. Günlük hayatta tesadüf kelimesini çok kullanmamıza rağmen, gerçekte tesadüf yoktur, tevafuk vardır. Yaratılışta ve devam eden hadiselerdeki pek çok noktadaki benzerlikler tesadüf değil, tevafuktur.

Başımıza gelen bazı olaylar karşısında çok defa şaşırır, hayrete düşer veya bazılarının yaptığı gibi kendimizi bir şey sanmaya başlarız. Oysa başımıza gelen olay sadece kaderin kesiştiği noktada bir tevafuktur. Mesela, birisini aklımızdan geçirir veya anarız. Andığımız veya aklımızdan geçirdiğimiz kişi ya bizi arar ya çıkagelir ya da başına bir şey gelir. Bunu hemen büyütüp kendimizi veli saymaya gerek olmadığı gibi o kimsenin başına gelen şeyin de bizimle alakası yoktur. Bu yüzden kendimizi suçlu görmemiz de gerekmez.

Vefk; bir PROBLEMİN DÜZELMESİ için ya da HEDEFLENEN BİR MENFAATE ULAŞABİLMEK için gerekli enerjinin diğer bir noktaya transferini, ruhani varlıklar aracılığıyla mümkün kılan, kişiye özel en tesirli dua hazırlama şeklidir.

Vefk’in kelime anlamı; uygun gelme, uyma, mutabakat, muvafık olma, işi iyi gitme. Dini anlamı ise “etkili tesirli dua” demektir.

 

VEFK NASIL YAPILIR

Vefk; bir dörtgen içine birbirlerini kesen doğruların arasında meydana gelen dörtgenlere, belirli bir zamanda ve belirli şartlarla belli kurallara göre ve sayılar, harfler ve kelimelerin yazılmasıyla meydana gelen şekildir. Üçgen ve daire şeklinde olanlar ender olarak kullanılırlar. Vefkin ayrıca Ateş, Toprak, Hava ve Su şekilleri de vardır. Vefklerdeki Ateş, Hava ve Su şekilleri Toprak şeklinin değiştirilmesiyle türetilir. Vefk’lerin sütun ve satır hane toplamları eşit olur. Vefkler nereden toplanırsa toplansın aynı sayıyı verir. Hane toplamları eşit olmazsa yanlıştır. Vefkler 3’lü ve 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11’li olmak üzere hazırlanabilir.

3’lü (ZUHAL) Satürn

4’lü (EL-MÜŞTERİ) Jüpiter

5’li (EL-MERİH) Mars

6’lı (ES-SEM) Güneş

7’li (EZ-Zühre) Venüs

8’li (UTARİD) Merkür

9’lu (EL-KAMER) Ay

10’lu ve 11’li vefk, 7 yıldızın dışında bir etkiye sahiptir.

Vefk’in iş görenleri “hadimi”leri vardır ve her yıldıza sufli ve ulvî olmak üzere bir görevli tayin edilmiştir. Vefkin çalışması için zor şart ve kurallar vardır. Bunlar rastgele çizilmekle harekete geçmezler, bir dizi hesap gerektirir. İmam-ı Gazali 3’lü vefki kadınların doğumunu kolaylaştırmak için, 7’li vefki hafıza kuvveti sağlamak için kullanırdı.

Arapça alfabedeki her harfin sayısal bir değeri vardır. Yani Arapçada her harf bir rakama tekabül eder.

Bundan istifade edilerek çeşitli hesaplamalar yapılır. İşte yapılan bu hesaba “Ebced Hesabı” denir. Alfabe düzeninin her bir harfinin bir rakama tekabül etmesi özelliğinden faydalanan Müslümanlar, bunu çeşitli sahalarda kullanmışlardır. Vefk’te de Ebced hesabı kullanılır. Kişiye ve amaca özel hazırlanan Vefklerde kullanılan genellikle Kuran-ı Kerim ayetleri, talebin bizzat kendisi ve Allah’ın (C.C.) isimleridir. Bazı özel durumlarda kişi ve şahıs isimleriyle beraber Esma, Ayetler, Sayılar ve bir çok kelimelerde kullanabilir.

Vefk için ebced ilmini, burçları, burçların özelliklerini, günler ve geceleri, burçların birbirleriyle olan dostluk ve düşmanlıklarını, yıldız saatlerini, yıldızların (gezegenlerin) tütsülerini, günlerin ve gezegenlerin görevlilerinin isimlerini ve vefkin derecelerinin hizmetlilerinin isimlerini bulma metodunu bilmek gereklidir.

VEFK GÜNAHMIDIR

Havâss İlmiyle MUSKATILSIM, VEFK haram mıdır? “Ameller, niyetlere göredir”. Örneğin; ayırma şer bir iştir ama adam bir hayat kadını bulmuş, bütün parasını, zamanını ona veriyor, evde çoluk-çocuk aç, kadını da her gün dövüyor … Şimdi; o hayat kadınından adam soğusa hanımına-çocuklarına karşı bağlansa ne günahı var, aksine yuva kurtarmanın sevabı var.

Herkesin evinde bıçak var, ara sıra adam öldürülüyor diye, bıçak haramdır diyebilir misiniz? Ne niyetle kullandığınız önemlidir.

Topkapı sarayında Efendimizin (S.A.V.) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’nin eşyaları sergileniyor. Kılıç, kalkan ya da elbiselerinde Ayet, Tılsım ya da vefk vardır. Orada her biri döneminin en büyük alimleri tarafından yetiştirilen padişahların elbiselerinde tılsımlı, vefkli olmayan yok gibidir. Bunları zamanın en büyük âlimleri yazmışlardır.

Her şey o büyük kapıya arz olunur. İnsanlar bir evliya kabrine giderek dua ederler, asıl amaç o evliyanın hürmetine Cenab-ı Hakk’ın dileğini kabul buyurmasıdır. Orada medfun bulunan evliya da, üzerinde okunan Fatiha, Yasin hürmetine Cenab-ı Hakk’a, o ziyaretçi için dua eder. Bu Evliya Hazretlerinin ruhaniyetinden feyizlenmektir. İşte vefk ilmi de bunun yazılı olanıdır ve ruhani makamları harekete geçirir.

Vefk’in içinde Kur’an-ı Kerim’den Ayetler, Dualar, Hadisler, Kur’an ayetlerin belli bir ebced hesabıyla yapılmış çalışmaları ve Tılsımlar, Melek ve Ruhani ilimlerinden başka hiçbir şey yoktur. Bunları taşımanın da hiç kimseye zararı olmadığı gibi aksine tükenmez faydaları mevcuttur. Ancak toplumda küçümseniyor. Bu yüzden bizim birçok âlimlerimizin yazdığı kitaplar, kilitli kasalarda çürümeye terk ediliyor veya dış ülkelere kaçırılıyor. Bugün Nostradamus’un sahip olduğunu iddia ettiği bilgilerin Muhiddin-i Arabi Hazretlerinin kitaplarından çaldığı büyük bir gerçek … Bizim hangi Üniversitemizde İbn-i Sina tam olarak okutuluyor. İbn-i Sina nın kitapları dış devletlerde özel olarak okutuluyor.

Sizde herhangi bir probleminizin düzelmesini ya da hedeflenen bir menfaate ulaşmak istiyorsanız, Vefk’le arzu ettiğinize kavuşabilirsiniz…

VEFK YAPTIRDIM TUTMADI

Son zamanlarda, internet kullanımının artmasına paralel olarak ilişkilerde yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla arayış içerisinde olan insanlar web üzerinden sorunlarına çözüm arıyorlar. Elbette burada anormal bir durum yok. Ancak; bazı kötü niyetli kişiler bunu fırsat olarak değerlendiriyor ve samimi insanların bu arayışlarını suistimal ediyor.

Gerçek anlamda yeterliliği olmayan, sadece bir web sitesinden başka hiç bir birikimi olmayan bu insanlar sanki ilim sahibi gibi ahkamlar kesiyor ve rüzgarlar savuruyorlar. Sonrasında da beklenti içerisinde olan bu insanları mağdur ve çaresiz bırakıyorlar. Öncelikle bilinmelidir ki, bu konuda destek alacağınız kişiye kesinlikle ulaşabilmelisiniz.

Bir süre sonra telefonlarına bile ulaşamadığınız insan size ne verebilir 

Vefk; temelde Dualar, Ayet-i Kerimeler ve Esma-ûl Hüsna’larla yapılır. Koruma da Dualar, Ayet-i Kerimelerle yapılır. Neden engel olsun. Diğer taraftan, kişinin üzerinde büyü varsa vefk hazırlarken bu görülmüyor mu ? Göremiyorsa zaten problem burada başlıyor.

Vefk yapmasını bilen, bu konuda kendine güvenen kişi biinen ve güvenilir olmalıdır.. İstediğiniz zaman kendisine bizzat ulaşabilmeli ve yüz yüze sorunlarınızı paylaşabilmelisiniz.

HATA VEFKTE Mİ? YAPANDA MI?

Elbette bu konuda çalışma yapabilen doğru ve dürüst ilim sahibi kişiler var o kişileri bu sınıfın dışında tutmak gerekir. Üzülerek belirtmek gerekir ki, internet ortamı bu işi yapanlara değil, yaptığını iddia edenlere fırsat veriyor. Lütfen dikkatli ve özenli olunuz.

Vefk yapma konusunda bilgisi olmayanlar için yorum yapmak gereksiz olur, onlar fotokopi vefk (!) yapıyor. Yaptığını zannedenler ise zaten kopya çekiyor, bilenlerin yaptığı ise bu karmaşık ortamda arada kaynamaya mahkum oluyor. Çünkü, herkes birbirini karalıyor. Vefk yaptırdım tutmadı sorusu bu nedenlerle çokça karşımıza çıkabiliyor.

Burada, gerçekten vefkin yapılışına emek verenlerin karşılaşabilecekleri hatalar veya eksiklikler üzerinde durmak gerektiği düşüncesindeyim.

Bir kimse mesela bir bayan bir erkeğin aşkını kazanmak için vefk yapıyor. Uyguladığı çalışmada gördüğü örnek üçlü vefk. Hâlbuki yine biliniyor ki, üçlü vefk Satürn (Zuhal) vefk’i dir ve Satürn aşk ya da cinsellikle ilgili değil, aksine bu konularda kısıtlayıcıdır.

Bundan sonra da o uygulamayı yaptıran kişi, “Vefk yaptırıyorum başarılı olamıyorum.” şeklinde şikâyet ediyor.

Her vefk, her işte kullanılabilirse, neden vefkler değişik yıldızlara ithaf edilmişler? Madem yapılacak işle uyumlu vefk seçmeye dikkat edilmiyor, o zaman neden yıldız saatlerine uymaya ve belli bir işi belli bir gün ve saatte yapmaya dikkat ediliyor? Anlaşıldığı gibi bu konuda büyük bir tutarsızlık vardır ve yapılacak işe göre vefk seçmeye de dikkat etmek gerekir.

Buraya kadar görüldüğü gibi bir vefk’i eksik ve çalışamaz hale getirebilecek olan birçok şey vardır ve vefk yapımı çok dikkat isteyen bir iştir.

Sayılan bu belirgin hataların dışında, konunun başında anlatılan Güneş ve Ay arasındaki açılara göre yapılan hesaplama ve yazım tarzları ile Erkek ve Dişi vefklerin hiç dikkate alınmadığını da hesaba katarsak, hemen hemen herkesin yaptıkları vefklerin çalışmamalarının sebepleri de ortaya çıkar. Bazı kişiler de ellerine geçirdikleri bir kitaba bakıp mesela Venüs’le uyumlu vefkleri ele alıp, Cuma günü Venüs saatlerini bekleyip, bir oturuşta bir sürü vefk yazıp, sonra da bu kâğıt tomarını üzerlerinde taşıyarak bir şeyler elde edeceklerini zannederler.

GERÇEK VEFK

 

Hiç bir şey bu kadar kolay değildir. Belli bir amaçla yapılacak bir vefk’in yapılmasına en uygun zamanın gelmesi, istenen birçok faktörün bir araya toplanabilmesi için bazı durumlarda iki ay beklemek bile gerekebilir. Hangisi olursa olsun, bir vefk çok özel bir çalışmadır. Bu yüzden de onlara karşı ciddi ve özel davranışlar içinde olmak gerekir.

 

VEFK NEDEN BAŞARISIZ OLUR

Genel olarak günümüzde yapılan vefk’lerin çoğu başarısız olmaktadır ve bunun birçok mantıklı nedeni vardır. Her şeyden önce Güneş ve Ay açıları altında yapılması gereken vefk’lerin hesaplama ve yazılım farklılığı unutulmuştur. Ayrıca erkek ve dişi vefk’ler kuralı uygulanmaz. Elbette vefkin başarısız olmalarının sebebi bunlarla sınırlı değildir.

1-KOPYA VEFK

Vefk yapmaya heveslenen çoğu kimse, herhangi bir kitapta gördüğü, ne işe yaradığını bilmediği, okuduğu bir vefk’i, yapım ve hazırlık kurallarına hiç bakmadan aynen kopya etmekte ve sanki düz yazı yazarmış gibi haneleri satır satır yazmaktadır.

Bu şekilde yapılan vefk’e vefk demek bile doğru değildir. Bu yazılı – çizili bir kâğıttır. Vefk’i çalışır hale getiren onu vefk saydıran şey üzerine yüklenen enerjidir ve bu enerji yazılım bir yana daha düşünce, hazırlık aşamasında yoğunlaşmaya başlar. Vefk’in yazılışında belli sıranın izlenmesi, her hanenin yazılışında bir besmele çekilmesi veya bir salâvat okunması ya da isteğe göre seçilen bir ayetin veya duanın okunması hep vefk’e enerji yükleyen şeylerdir. Yapılan küçük bir hata bile vefk’in enerji dengesini bozmak için yeterlidir. Bu durumda da yukarıda söylendiği gibi, mektup yazar gibi yazılan vefk’ler tabii ki, hiç bir işe yaramazlar.

2- EKSİK ENERJİ

Vefk yaparken yazılış sırasına uyacak kadar bilgi sahibi olanların birçoğu da vefk’i hazırladıktan sonra gereken enerjileri ya da başka bir ifade ile vefk’in hâdimlerini aktive etmeyi ihmal ederler ve sadece gereken rutin zikirleri yaparlar.

Bu durumda da vefk’in yapılmış olması ya da yapılmaması fark etmez. İstenen işin ender olarak gerçekleştiği durumlardaysa bu, vefk’in çalışmasından değil, kişinin gayret ve çalışmasıyla uyardığı kendi psikokinetik enerjisinden kaynaklanır. Aslında vefk’in çalışması, şarj veya aktive edilmesi de kişinin kendi enerjisine bağlı bir şeydir. Kişi kendi enerjisini uyarıp, harekete geçirmeden başka hiç bir yardımcı olabilecek enerjiyi zaten uyaramaz fakat vefk enerjinin önemli bir odak noktasıdır ve onun çalışıp – çalışmaması çok şeyi farklı hale getirir.

Sonuç olarak vefk’in şarjında olan eksiklik onun çalışmamasına ve yine bir kâğıt parçasından başka bir şey olmamasına sebep olur. Vefk’in şarj edilmesi aynı zamanda kişinin kendi enerjisini de uyarmasıdır. Bunlar birbirleri ile çok yakın ilişkili şeylerdir.

3- KONTROL

Bazı zamanlarda, her şeyin yerine oturduğu durumlarda da bir vefk kendisinden beklenen işi görmeyebilir. Bunun da muhtemelen en büyük nedeni vefk’in yapıldıktan sonra kontrol edilmemesidir.

Belli bir tür vefk’i, mesela dörtlü vefk’i defalarca hazırlamış, ezberlemiş her şeyini bilir hale gelmiş ve o vefk’in sıralamasında ve “Artık sayı” durumlarında hata olmadığına ikna olmuş olabilirsiniz. Buna rağmen defalarca doğru çıkan bir vefk, belli bir sayı rast gelince ve tabii artık sayı kalması durumlarında hata verebilir.

Aynı sayının yapılan değişik vefklerinde ve yine mesela yukarıda anlatılan Güneş ve Ay arasındaki açılara göre yapılan değişik vefklerde bir veya iki artık sayı kalınca hata olmayabilir fakat üç kalınca hata oluşabilir. Başka bir sayının vefk’i yapılırken üç artık sayıda hata olmayabilir de iki artık sayı kalırsa hata çıkabilir. Bazen de yüzlerce defa deneseniz hiç bir durumda hata çıkmayabilir. Bu yüzden hiç üşenmeden her vefk yapışında, çok emin olunsa ve çok iyi bilinse de vefk’in kontrolü yapılmalıdır.

4- YANLIŞ YAZIM

Yukarıda anlatılan hatalardan başka insani hatalar da söz konusu olabilir.

Bir sayının yanlış yazılması, sayıların bulunmaları gereken hanelerden dışarıya taşmaları gibi şeyler vefk’i işe yaramaz hale getirebilir.

5- YANLIŞ SEÇİM

Eski veya yeni yazıyla yazılmış olması fark etmeksizin, Havâss kitaplarında görülen vefkler, vefklerin ait oldukları yıldızların tabiatlarından çok farklı işlerde kullanılmaktadırlar.

Bu kitaplara baktığımız zaman, herhalde yapılış kolaylığı ve en az hata vermesi açısında en fazla dörtlü vefk’in tercih edildiğini görürüz. Dörtlü vefk Jüpiter veya eski dille Müşteri’ye aittir. Günü perşembedir. Bu duruma otomatik olarak onun iyi veya kötü amaçla, sadece Jüpiter ile ilgili işlerde kullanılması gerekir. Jüpiter ile ilgili işlerse, şeref, zenginlik, arkadaşlık, fiziksel sağlık, yasal konular, mahkemeler, eğitim ve benzeri şeylerdir. Bu durumda dörtlü vefk’in bunlara benzer konularda olumlu ya da olumsuz kullanılması mümkündür. Buna karşılık görüyoruz ki, dörtlü vefk her işte (Aşk, nefret, kazanç, düşmanlık, cinsellik, sağlık, şifa, korunma ve daha akla gelen her şeyde) kullanılıyor (!) Esma-ül Hüsna’ya bakıyoruz, Allah’ın sıfatları, değişik yıldızlara göre tasnif edilmiş. Mesela; “El-Kahhâr” sıfatı, Mars’a ait ya da Mars karakterinde.

Bu durumda da “El-Kahhar” isminin vefk’i yapılırsa ya da bu sıfatın kullanılacağı bir iş için vefk yapılacaksa bu vefk’in beşli vefk olması gerekir. Fakat verilen vefk örnekleri nedense hep dörtlü vefk. “Es-Selam” sıfatı Güneş’e ait. Altılı vefkle kullanılması gerekir. Buna karşılık o da dörtlü vefk halinde. “El-Musavvir” sıfatının vefk’i dokuzlu vefk olmalıdır çünkü o Ay karakterindedir. Bakıyoruz o da dörtlü vefkle gösterilmiş. Özet olarak dörtlü vefk yapılmayan şey yok. Burada hep dörtlü vefkten bahsediyorum fakat bahsettiğim bu durum her vefkte görülüyor.

 

Vefk, tevafuk kelimesinin kökünden gelir. Tesadüf; rast gelme, kendiliğinden olma, tedbirsiz meydana gelme. Tevafuk; birbirine uygunluk, muvafık oluş, nizamlanmış biçimde birbirine uygun olma

Tıkla Ara
Whatsapp Yaz!

Havas İlmine Dair Ne Varsa gunayhoca.com.tr de var

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.