HAVÂSS İLMİ NEDİR 18ARA
HAVÂSS İLMİ NEDİR

HAVÂSS İLMİ NEDİR

Havass İlmi, Cenab-ı Hakk’ın yarattığı alemlerin maddi ve manevi boyuttaki özelliklerinden yararlanılarak, yaratılanlara çözümler sağlayan bilim dallarının genel ismidir. Havas İlmi genel bir ifade olup altında birçok alt bilim dalını barındırır. Kendi başına bir bilim dalı da değildir zaten, bu nedenle; günümüzde havas ilminin uzmanlığı konusunda kesin hüküm vermek oldukça zordur.

Havas İlmi, maddi bilim dallarından,

1- İnsan ve Anatomisi
2- Matematik bilgisi
3- Fizik ve Astronomi (Burç İlmi)
4- Kimya ve Doğa bilimi

Manevi bilim dallarından ise,

1- Ebced İlmi
2- Cifr İlmi
3- Esma-ül Hüsna İlmini

kapsar ve bu bilgileri Kur-an’ı Kerim’in (bize göre “SIR” olarak adlandıracağımız) ilmiyle sentezleyerek maddi ve manevi çözümler üretir. Havâss, ruhaniler vasıtasıyla yapılan bir ilimdir, bu ilim sadece cinlere hükmetme anlamına da gelmez. Kur-an ‘ın Zahiri yüzü “Görünen”yüzüdür, batıni ise “Gizli” olan yüzüdür. İşte Havâss İlmi de bu gizli olan bölümdedir.

HAVÂSS İLMİ’NİN TARİHİ

Havâss ilminin kaynağı Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) dir. Bakara süresi 102. ayetinde bahsi geçen Harut ve Marut isimli iki melek aracılığı ile Peygamberimize Allah tarafından öğretilmiştir. Yaşamış olduğumuz bu maddi alemin yasaları ve fiziksel oluşumları, manevi alemlerin etki ve yasalarıyla meydana gelmektedir. Bu ilmi çok eski kavimler ve uygarlıklar da kullanılmıştır, bu manevi yasaları öğrenip etkilerine göre gerektiği şekilde uygulamışlardır. Hz.Süleyman (A.S.) da kullanmıştır. Havâss İlmi’ni Peygamberimiz, Hz. Ali’ye tamamen aktarmış ve nesiller boyu devamını sağlamıştır.

Resulullah (SAV): “Ben İlim şehriyim ve Ali de onun kapısıdır. O halde kim ilim isterse, kapıya gelsin”

Hz. Ali’nin şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Şu (Kur’an) Allah’ın suskun kitabıdır; Ben ise Allah’ın konuşan kitabıyım.”

HAVASS İLMİ KURALLARI;

Havâss ilmiyle ilgili bizzat Hz. Ali’nin kendi yazdığı kitabın adı “CİFİR” dir. Bu kitap daha sonra alimlere ulaşmış ki bu alimler arasında; Muhiddin-i Arabi, İmam Ali El buni, İmam Gazali gibi alimler vardır, Havas ilmi İslami bir ilimdir. Kesinlikle Kabala gibi şeytani ilimlerle karıştırılmamalıdır. Zaten bunu ecdadımızda bilip kullanmıştır. Padişahların kıyafetlerini, kılıçlarını, hançerlerini, miğferlerini, mühürlerini vs incelediğinizde hepsinde Tılsım, dua ve vefklere mutlaka rastlarsınız. Bu ilimden kasıt, melekleri, ruhani görevlileri, cinleri harekete geçirmek ve bu suretle yardım almaktır. DUA nedir, dua elimizi kaldırıp Cenab-ı Hakk bir yalvarmaktır. Bu sözlü müracaattır -tabiri caizse- Havâss ilmide yazılı müracaattır. Havâss ilmine erişmek için zorunlu olarak el (icazet) almaya gerek yoktur, ama bazı özel dua veya formüller istisna …

Havâss İlminin en önemli uğraşlarından birisi olan DUA, VEFK, TILSIM’ın çok büyük etkisi olup müminlere bir hediye ve rahmeti İlahi’dir. Ayrıca birçok hastalıkların tedavisinde Kur’an Ayetlerini gerek okumanın, gerekse yazmanın pek mucizevi etkileri yüzyıllardır gözlenmektedir. İnsanın yaptığı dualar melekler vasıtasıyla arş’a doğru yol alır, yolda kişinin başına gelebilecek felaket yada kaza ile karşılaşıp mücadele olur eğer üstün gelirse dua kabul olur. Eğer yenişemezlerse ne istek olur nede bela gelir, eğer dua yenilirse o zaman kişinin içinde bulunduğu sıkıntılar devam eder.

HAVASS’TA USÛL

Havâss’ta yapılan duayı kuvvetlendirmeye yöneliktir. Onun için pek çok kitapta havâss yapmadan önce gusül abdesti alınması, namaz kılıp, tövbe istiğfar edilmesi, yapılacak duadan önce ve sonra salavat-ı şerife okunması, odanın, üstün başın temiz olması, ağzın pis kokmaması ve odanın güzel bir kokuyla tütsülenmesi tavsiye edilir hatta sadaka vermeyi de tavsiye ederler. Eğer bir mekan pis kokarsa oraya ervah-ı habise (kötü ruhlar) Dolar, eğer güzel kokarsa ervah-ı habiseyi defedip ervah-ı tayyibeyi (iyi Ruhları) davet eder. Hadis-i Şerif’lerde zaten vardır iki salavat arasında okunan dua kabul olunur, tövbe istiğfar edenin günahları affolunur, günahsız kişinin duası kabul olur, namazdan sonra yapılan dualar kabul olur. işte bu şartlar duayı kuvvetlendirmeye yöneliktir.

Dualarda Allah-ü Tealanın bazı isimleri yada Dualar, Ayetler veya Surelerin belirli sayılarda okunması istenmiştir, bu sayılara kesinlikle uyulmalıdır. 40 kere diyorsa, 40 kere okunmalıdır, eksik yada daha iyi olur diye 50 okunmaz. Yanlış anahtar kapıyı açmaz … Her Sure’nin Ayet yada Esma’nın hüddamları vardır ve yetenekleri farklıdır. Örneğin; Fatiha süresinin hüddamı (görevli hizmetlisi) onun işi yaparken, İhlas süresinin hüddamı bunu yapmaz … Bu şartlardan sonra Ebced hesabını, harflerin Nurani ve zülmanisini, anasırrın tabiatlarını, dost ve düşmanlığını, gezegenlerin özelliklerini, dost ve düşmanlığını, harflerini, tütsüleri, ayrıca said ile nahıslığını, sonra burçların özelliklerini, dost ve düşmanlığını, ay’ın menzillerini, Ay’ın hangi burçta bulunduğunu, güneşin hangi burçta olduğu bilinmelidir ki talebimiz gerçekleşsin.

HAVASS ve VEFK HARAM MIDIR?

Havâss İlmiyle Muska, Tılsım, Vefk haram mıdır? “Ameller, niyetlere göredir”. Örneğin; ayırma şer bir iştir ama adam bir hayat kadını bulmuş, bütün parasını, zamanını ona veriyor, evde çoluk-çocuk aç, kadını da her gün dövüyor … Şimdi; o hayat kadınından adam soğusa hanımına-Çocuklarına karşı bağlansa ne günahı var, aksine yuva kurtarmanın sevabı var.

Herkesin evinde bıçak var, ara sıra adam öldürülüyor diye, bıçak haramdır diyebilir misiniz?.. Ne niyetle kullandığınız önemlidir.

Topkapı sarayında Efendimizin (S.A.V.) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’nin eşyaları sergileniyor. Kılıç, Kalkan yada elbiselerinde Ayet, Tılsım yada vefk vardır. Orada herbiri döneminin en büyük alimleri tarafından yetiştirilen padişahların elbiselerinde tılsımlı, vefkli olmayan yok gibidir, bunları zamanın en büyük alimleri yazmışlardır.

Her şey o büyük kapıya arz olunur. İnsanlar bir evliya kabrine giderek dua ederler, asıl amaç o evliyanın hürmetine Cenab-ı Hakk’ın dileğini kabul buyurmasıdır. Orada medfun bulunan evliyada, üzerinde okunan Fatiha Yasin v.s. hürmetine Cenab-ı Hakk’a, o ziyaretçi için dua eder. Bu Evliya Hazretlerinin ruhaniyetinden feyizlenmektir. İşte havas ilmide bunun yazılı olanıdır, ve Ruhani makamları harekete geçirir. Batılı büyük devletler cinleri istihbarat birimlerinde kullanmaktadır ve bunlar belgelenmiştir. Metafizik ilmi dediğimiz ilim, havas ilminin çağdaşıdır aslında.

Vefk’in içinde Kur’an-ı Kerim’den Ayetler, Dualar, Hadisler, Kur’an ayetlerin belli bir ebced hesabıyla yapılmış çalışmaları ve Tılsımlar, Melek ve Ruhani ilimlerinden başka hiçbir şey yoktur. Bunları taşımanın da hiç kimseye zararı olmadığı gibi aksine tükenmez faydaları mevcuttur. Ancak toplumda küçümseniyor. Bu yüzden bizim birçok alimlerimizin yazdığı kitaplar, kilitli kasalarda çürümeye terk ediliyor, veya dış Ülkelere kaçırılıyor. Bugün Nostradamus denilen büyük kahinin kehanetlerini Muhiddin-i Arabi Hazretlerinin kitaplarından çaldığı büyük bir gerçek … Bizim hangi Üniversitemizde İbn-i Sina tam olarak okutuluyor. İbn-i Sina nın kitapları dış devletlerde özel olarak okutuluyor.

Havass İlmi, Cenab-ı Hakk’ın yarattığı alemlerin maddi ve manevi boyuttaki özelliklerinden yararlanılarak, yaratılanlara çözümler sağlayan bilim dallarının genel ismidir.

Tıkla Ara
Whatsapp Yaz!

Havas İlmine Dair Ne Varsa gunayhoca.com.tr de var

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.